RSS

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)

05 ก.ค.

กลุ่มบริหารงานวิชาการ เชิญชวนนักเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อคัดเลือกรอบที่ 1

สาขาวิชาที่สมัคร ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

คุณสมบัติเฉพาะสาขา โดยที่นักเรียนสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น
เคมี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5
ชีววิทยา
  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.6
ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  อายุไม่เกิน 15 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2555 แต่ไม่น้อยกว่า 14 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนจะต้องกำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2554 (มิถุนายน 2554 – พฤษภาคม 2555) มีอายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์ ในปี 2555

  วิธีสมัครสอบคัดเลือก รับสมัครผ่าน website : http://www.olympic.sci.ubu.ac.th หลังจากบันทึกแบบฟอร์มสมัครแล้วให้พิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อไปชำระเงินกับธนานคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์

กำหนดการ
1 กรกฎาคม – 1 กรกฎาคม 2554                 รับสมัคร โดยสมัครผ่านทาง website
1 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2554                   ชำระเงิน ผ่านทางธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
11 สิงหาคม 2554                                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
20 สิงหาคม 2554                                    สอบคัดเลือก
19 กันยายน 2554                                   ประกาศผลการคัดเลือก

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กรกฎาคม 5, 2011 in Uncategorized

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: