RSS

ผลงานนักเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ได้ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสร้างสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ส่งผลการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนคณะครูและนักเรียนส่งผลงานสือและนวัตกรรม upload ขึ้น website เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูล

Advertisements
 

One response to “ผลงานนักเรียน

  1. nangphy

    มิถุนายน 22, 2011 at 11:04 am

    สิ้นภาคเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการจะมีการประกวดสือและนวัตกรรม รวมถึงผลงานนักเรียนที่ upload ขึ้นใน website นี้ด้วยนะคะ ใครอยากได้รางวัลก็รีบ ๆ ด้วยนะคะ อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องในรายวิชาใดวิชาหนึ่งแค่นั้น แต่อาจจะเป็นการบูรณาการ หรือความรู้ในท้องถิ่นเราก็ได้นะคะ … ^_^

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: